Regulamin wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny, dla Działań realizowanych przez Departament FE

Opublikowano: 11.10.2023
Typ dokumentu
regulaminy

W dniu 12 marca 2024 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 525/24 (.pdf, 277 KB) w sprawie zmiany Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny, w ramach FEM 2021-2027.

Zmiana obejmuje Regulamin wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny oraz Załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny „Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/ przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie”.
Regulamin wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny podlega doprecyzowaniu w zakresie wyrażenia zgody na udostępnienie wniosku IZ oraz innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny oraz na udział w badaniach ewaluacyjnych FEM 2021-2027, aktualizacji zapisów dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy publicznej, uwzględnienia sytuacji, gdy ocena finansowa zawiera więcej niż jedno kryterium, a także aktualizacji danych w zakresie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.
Aktualizacji podlega również załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny „Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/ przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie”.

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM 2021-2027), Uchwałą Nr 1912/23 z 10 października 2023 r., przyjął „Regulamin wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027”. 

Regulamin określa w szczególności warunki postępowania, a także zasady oceny i wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny dokonywane na podstawie złożonych w ramach postępowania wniosków o dofinansowanie, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027 i dotyczy projektów ocenianych w Instytucji Zarządzającej, której funkcje i zadania w postępowaniu realizuje Departament Funduszy Europejskich.

Załączniki

pdf

767.31 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
10.10.2023