Wykaz gminnych programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego stanowiących Strategie Innego Instrumentu Terytorialnego (IIT) na lata 2021 - 2027

Opublikowano: 25.06.2024
Typ dokumentu
strategie terytorialne

Wykaz gminnych programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego stanowiących Strategie IIT na lata 2021 – 2027 zawiera gminne programy rewitalizacji, które zostały zweryfikowane w zakresie spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów GPR pełniącego funkcję strategii IIT i pozytywnie zaopiniowane przez Instytucję Zarządzające FEM 2021 – 2027.
Wykaz jest na bieżąco aktualizowany o kolejne pozytywnie zaopiniowane programy.