Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Województwo Małopolskie realizuje ogólnopolski projekt Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich".

Projekt ten jest finansowany ze środków budżetu państwa oraz środków Europejskiego funduszu rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.. 

Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich.

Dane

Nazwa beneficjenta

Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Tytuł projektu
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
Co?
dotacja