Małopolski Tele-Anioł 2.0 - operacja o znaczeniu strategicznym

Województwo Małopolskie - za pośrednictwem Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - realizuje projekt Małopolski Tele-Anioł 2.0. To dofinansowana z Funduszy Europejskich operacja o znaczeniu strategicznym dla Małopolski.

Okres realizacji projektu: 23 lutego 2024 r. – 30 czerwca 2029 r.

Projekt adresowany jest do: 

  • osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkających na terenie województwa małopolskiego,
  • opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkających na terenie województwa małopolskiego.

Celem projektu jest poprawa jakości życia i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (teleopiekę i telemedycynę), które umożliwią tym osobom dłuższe i bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz realizacja działań w zakresie opieki wytchnieniowej.

W ramach projektu:

  • zostanie utworzone Centrum Teleopieki zapewniające wszystkich uczestnikom/uczestniczkom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania w pomocy przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,
  • 8 000 uczestników/uczestniczek otrzyma bezpłatnie opaskę bezpieczeństwa z przyciskiem SOS,
  • dodatkowe wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania otrzyma 2 500 uczestników/uczestniczek projektu,
  • 300 uczestników/uczestniczek projektu korzystających z usług teleopiekuńczych zostanie objętych pilotażem usług telemedycznych,
  • 150 opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością otrzyma wsparcie w postaci usług opieki wytchnieniowej oraz poradnictwa specjalistycznego (rekrutacja prowadzona będzie od 1 września 2024 r.),
  • w projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych projektu.

Rekrutacja do projektu osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu prowadzona jest w sposób ciągły, w podziale na 14-dniowe cykle rekrutacyjne, od 23 lutego 2024 r., aż do momentu wyczerpania miejsc.

Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Kontakt

Biuro projektu:
Kraków, ul. Racławicka 56 (pokój 122)

Infolinia: 12 61 60 611
(pn.-pt. w godz. 8:00-16:00)

E-mail: teleopieka@umwm.malopolska.pl

Dane

Nazwa beneficjenta

Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Tytuł projektu
Małopolski Tele-Anioł 2.0 - operacja o znaczeniu strategicznym
Wartość dofinansowania z UE
132 374 339,58 zł
Wartość projektu
155 734 517,16 zł
Na co
Ochrona zdrowia
Co?
doradztwo
szkolenia