6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, typ A: finansowanie usług rozwojowych zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców i przedsiębiorców oraz w oparciu o system popytowy oraz Bazę Usług Rozwojowych: Powiadom o wynikach