Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie: Powiadom o wynikach