6.23 Włączenie społeczne - projekty województwa małopolskiego, typ projektu D: Usługi z zakresu teleopieki: Powiadom o wynikach