Działanie 6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego, typ A. Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej; typ B. Tworzenie miejsc przedszkolnych: Powiadom o wynikach