Działanie 6.7 Wsparcie na rzecz zarządzania różnorodnością u pracodawców Typ projektu A. Opracowanie oraz wdrożenie kompleksowych narzędzi w celu umożliwienia elastycznego reagowania na zmiany zachodzące na rynku pracy i utrzymanie pracowników

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.7 Wsparcie na rzecz zarządzania różnorodnością u pracodawców.
Spis treści

Wyniki oceny

Wybór projektu do dofinansowania

Informacja w sprawie zatwierdzenia wyników oceny i wyboru do dofinansowania projektu wyborze projektu pozakonkursowego pn.: „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalno-merytoryczną wniosku o dofinansowanie, 18 lipca 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1390/23 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr FEMP.06.07-IP.01-0001/23 złożonego przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pn.: Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy, w odpowiedzi na nabór nr FEMP.06.07-IP.01-007/23 w ramach Działania FEMP.6.7 Wsparcie na rzecz zarządzania różnorodnością u pracodawców, Typ A: opracowanie oraz wdrożenie kompleksowych narzędzi w celu umożliwienia elastycznego reagowania na zmiany zachodzące na rynku pracy i utrzymanie pracowników. Kwota przyznanego dofinansowania: 28 900 000,00 PLN.
 

Komisją Oceny Projektów

doc

82 KB

Obowiązujący od
18.07.2023

Informacja na temat złożonych wniosków

12 lipca 2023 r. o godzinie 15:00 zakończył się nabór nr FEMP.06.07-IP.01-007/23. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na nabór złożono 1 wniosek o dofinansowanie.

Wnioskodawca: Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Tytuł projektu: „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”

Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonym projekcie wynosi
28 900 000,00 PLN, wkład własny: 5 100 000,00 PLN.

Szczegóły naboru

Dla kogo

  • administracja publiczna

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie -  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie  

Rodzaj pomocy

  • niekonkurencyjny

Na co

  • Rynek pracy i osoby bezrobotne

Opracowanie oraz wdrożenie u 200 małopolskich pracodawców kompleksowych narzędzi umożliwiających elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące na rynku pracy i utrzymanie pracowników. Projekt grantowy. 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

  1. Wniosek o dofinansowanie 
  2. Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych – załącznik nr 6 do Regulaminu 

Jak przygotować wniosek?

  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie. 
  2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak przygotować wniosek. 
  3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów – poznaj założenia naboru. 
  4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Punktem Informacyjnym oraz organizatorem naboru – oni udzielą wszystkich informacji i odpowiedzą na nieścisłości. 

Jak składać wniosek

Online
Poprzez system IGA dostępny pod adresem iga.malopolska.pl – wniosek o dofinansowanie można złożyć tylko elektronicznie. 

Dokumenty

pdf

30 strony

400.09 KB

Obowiązujący od
27.06.2023

pdf

85 strony

1.08 MB

Obowiązujący od
28.06.2023

pdf

7 strony

443.3 KB

Obowiązujący od
28.06.2023

pdf

21 strony

581.16 KB

Obowiązujący od
28.06.2023

pdf

11 strony

283.5 KB

Obowiązujący od
04.07.2023

pdf

3 strony

130.29 KB

Obowiązujący od
04.07.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalna kwota dofinansowania

28 900 000,00 PLN

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

28 900 000,00 zł

Data naboru

Start

29.06.2023

Koniec

12.07.2023

Termin rozstrzygnięcia

Lipiec 2023
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Osoby do kontaktu:
Barbara Barwacz-Mikuła
bbmikula@mcp.malopolska.pl
Anna Krzystanek
akrzystanek@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.07-IP.01-007/23