6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian typ B: kompleksowe programy typu outplacement

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian.
Spis treści

Wyniki oceny

pdf

3 strony

226.35 KB

Obowiązujący od
07.09.2023

pdf

8 strony

208.5 KB

Obowiązujący od
13.12.2023

pdf

12 strony

283.61 KB

Obowiązujący od
23.04.2024
Komisją Oceny Projektów

pdf

1 strony

205.3 KB

Obowiązujący od
10.04.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerstwa
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • administracja publiczna,

 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia,

 • instytucje wspierające biznes,

 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,

 • partnerstwa,

 • partnerzy społeczni,
 • przedsiębiorstwa,

 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • służby publiczne.

Rodzaj pomocy

 • konkurencyjny

Na co

 • Rynek pracy i osoby bezrobotne
 • Zakładanie firmy

Realizacja kompleksowych programów typu outplacement na obszarze województwa małopolskiego (lub jego części).

W ramach działania podejmowane będą interwencje na rzecz wsparcia osób zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego
z następujących grup docelowych: 

- pracowników zagrożonych zwolnieniem, 

- pracowników przewidzianych do zwolnienia, 

- osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, 

- osób odchodzących z rolnictwa.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 • Wniosek o dofinansowanie projektu
 • Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych – załącznik nr 12 do Regulaminu

Jak przygotować wniosek?

1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie. 

2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak przygotować wniosek.

3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów – poznaj założenia naboru.

4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Punktem Informacyjnym oraz organizatorem naboru – oni udzielą wszystkich informacji i odpowiedzą na nieścisłości.

5. Załóż konto w systemie IGA.

Jak składać wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.


Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

Online

Przydatne wskazówki

 1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek.
 2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Małopolsce.
 4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty

pdf

30 strony

352.24 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

9 strony

389.08 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

83 strony

972.72 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

16 strony

252.97 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

2 strony

131.83 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

10 strony

240.8 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

86 strony

941.28 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

docx

30 strony

118.9 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

83 strony

1.32 MB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

13 strony

649.03 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

3 strony

144.07 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

10 strony

195.86 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

7 strony

187.33 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Pula środków na nabór

28 279 281,36 PLN

Data naboru

Start

26.07.2023

Koniec

06.09.2023

Termin rozstrzygnięcia

listopad 2023
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
Polska
Osoba do kontaktu:
Magdalena Górska
magdalena.gorska@wup-krakow.pl
Anna Wasilewska
anna.wasilewska@wup-krakow.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.06-IP.02-012/23