Działanie 10.1 Wsparcie wdrażania programu z EFRR

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 10, Działania 10.1 Wsparcie Wdrażania Programu z EFRR.
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

  • administracja publiczna

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie Instytucja Zarządzająca oraz Instytucje Pośredniczące (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie).

Sposób wyboru projektów

  • niekonkurencyjny

Na co

  • Usługi publiczne

Celem niniejszego naboru jest wybór do dofinansowania projektów pomocy technicznej, który ma za zadanie wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

  1. Wniosek o dofinansowanie
  2. Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych – załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Jak przygotować wniosek?

  1. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów
  2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów
  3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z pomocy technicznej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej iga.malopolska.pl.
Pamiętaj! nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

Dokumenty

pdf

15 strony

692.71 KB

Obowiązujący od
15.05.2024

pdf

34 strony

1.36 MB

Obowiązujący od
15.05.2024

pdf

4 strony

663.81 KB

Obowiązujący od
15.05.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

98 500 000,00 zł

Data naboru

Start

15.05.2024

Koniec

22.05.2024

Termin rozstrzygnięcia

Maj/Czerwiec 2024 r.
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72A
30-552 Kraków
Polska
Kontakt:
Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich
sekretariat.mw@umwm.malopolska.pl
FEMP.10.01-IZ.00-046/24