Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Opublikowano: 20.06.2023
Typ dokumentu
regulaminy

Regulamin KOP określa procedurę i sposób oceny projektów złożonych w naborach przeprowadzanych przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Zmieniony Regulamin został  przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 lutego 2024 roku na mocy Uchwały Nr 339/24 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1159/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu prac Komisji Oceny Projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”.