Jak zacząć korzystać z programu?

Wpływ Funduszy Europejskich na nasze codzienne życie widoczny  jest na każdym kroku. Wciąż słyszymy, że kolejna inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych.  Być może nawet masz znajomych, którzy dzięki nim rozwinęli firmę, dostali pracę lub odbyli szkolenie? W samym województwie małopolskim od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 r. zostało zrealizowanych ponad milion różnorodnych przedsięwzięć.

Może więc nadszedł czas abyś również sam skorzystał z Funduszy Europejskich. Na to, by dołączyć do grona korzystających ze środków europejskich nigdy nie jest za późno.

Przejrzyj poniższe informacje, aby znaleźć dofinansowanie odpowiednie dla Twoich potrzeb.

Zidentyfikuj potrzeby

Czy masz już plan, na realizację którego potrzebujesz unijnych pieniędzy? Pamiętaj, wertowanie opisu programu w celu znalezienia inspiracji, nie jest dobrym pomysłem. Doświadczenia z  realizacji wcześniejszych projektów pokazują, że największe szanse na sukces mają przedsięwzięcia wynikające z konkretnych potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu.

Znajdź działanie dla siebie! 

Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027  podzielony jest na 11 priorytetów. Obejmują one osiem kluczowych dziedzin, w jakich możliwa jest realizacja projektów. Twoim zadaniem jest odnalezienie właściwego działania i/lub poddziałania, z którego będziesz mógł skorzystać. Pomogą ci w tym informacje zawarte w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Możesz także skontaktować się ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich. Szczególną uwagę zwróć na typ beneficjenta, czyli informację kto może ubiegać się o dofinansowanie – może okazać się, że aby móc skorzystać ze środków, wcześniej będziesz musiał np. założyć firmę lub stowarzyszenie. Ważny opis znajdziesz także w punkcie „Opis działania”, gdzie wskazano, jakiego rodzaju projekty mogą być realizowane. 

Sprawdź tryb konkursu 

O środki z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 można ubiegać się w ramach dwóch trybów: pozakonkursowego oraz konkursowego. Ten pierwszy zastrzeżony jest dla wyjątkowych przypadków. Są to projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu lub obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Innych Inwestycji Terytorialnych (IIT), Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) oraz projekty dotyczące realizacji zadań publicznych. 

Tryb konkursowy jest podstawowym sposobem wyboru projektów w ramach programu. W tej procedurze wniosek o dofinansowanie możesz złożyć w ramach organizowanego konkursu (nazywanego również naborem wniosków). Następnie Twój projekt będzie oceniany, a na każdym z etapów oceny możesz zostać poproszony o złożenie dodatkowych dokumentów, lub wyjaśnień.

Śledź harmonogramy naborów wniosków 

Jeśli chcesz ubiegać się o wsparcie w ramach jednego z organizowanych konkursów zapoznaj się z terminami naboru wniosków. Są one publikowane w zakładce Harmonogram naborów wniosków. Określony w harmonogramie termin (zwykle jest to kwartał) oznacza moment, w którym pojawi się możliwość składania wniosku. Wtedy pozostaje na bieżąco śledzić informacje publikowane w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów gdzie znajdziesz ogłoszenie o konkursie oraz całą dokumentację.