Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Opublikowano: 29.04.2024
Typ dokumentu
szczegółowy opis priorytetów

Dokument został wygenerowany z Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021 (moduł eSZOP), który służy przygotowaniu Szczegółowych Opisów Priorytetów programów krajowych i regionalnych realizowanych na podstawie rozporządzeń funduszowych w ustandaryzowanej i elektronicznej formie. Forma dokumentu wynika z wytycznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących szczegółowego opisu priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027.

Załączniki