szkolenie

Szkolenie dla wnioskodawców programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Działanie 8.1 Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy

Opublikowano: 29.06.2023

Dla kogo

Na szkolenie zapraszamy w szczególności przedstawicieli: administracji publicznej, instytucji nauki i edukacji, instytucji ochrony zdrowia, instytucji wspierających biznes, organizacji społecznych i związków wyznaniowych, partnerstw, partnerów społecznych, przedsiębiorstw, przedsiębiorstw realizujących cele publiczne, służb publicznych.

Informacje o szkoleniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o Fundusze Europejskie w Działaniu 8.1 Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy - typ projektu Kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy. Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM).

Projekty dotyczą realizacji kompleksowych programów transformacji i wsparcia na rynku pracy podejmowanych na obszarze Małopolski Zachodniej (tj. na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i/lub wadowickiego).

Szkolenie odbędzie się 11 lipca 2023 r. w godz. 10:00-14:00 w Krakowie, ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy.

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 8.1, w tym:

  • zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki
  • zasady kwalifikowalności wydatków
  • kryteria oceny projektów
  • proces rejestracji wniosku w systemie IGA
  • zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Program

pdf

456.91 KB

Obowiązujący od
29.06.2023
, - |
Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106
30-552 Kraków
Polska
Organizator wydarzenia
Lokalny Punkt Informacyjny w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Gdzie
Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106
30-552 Kraków
Polska