szkolenie

Szkolenie dla wnioskodawców Działania 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach

Opublikowano: 23.08.2023

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń.

Informacje o szkoleniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza typ projektu: B. Funkcjonowanie ekodoradców w gminach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

W ramach działania możliwe będzie finansowanie funkcjonowania ekodoradców w gminach. Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 13 września 2023 r. do godz. 16:00.

Szkolenie jest prowadzone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Program spotkania

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 2.5, w tym:

•    zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki 
•    zasady kwalifikowalności wydatków
•    kryteria oceny projektów 
•    proces rejestracji wniosku w systemie IGA 
•    zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.
 

Program

pdf

455.85 KB

Obowiązujący od
23.08.2023
, - |
Sorry… This form is closed to new submissions.
Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106
30-552 Kraków
Polska
Organizator wydarzenia
Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska

Temat

Jak uzyskać dofinansowanie

Gdzie
Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106
30-552 Kraków
Polska