szkolenie

Szkolenie dla wnioskodawców Działania 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego, typ projektu A Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne

Opublikowano: 13.11.2023
Dla kogo
Szkolenie jest skierowane do administracji publicznej, instytucji nauki i edukacji, instytucji wspierających biznes, organizacji społecznych i związków wyznaniowych, przedsiębiorstw.
Informacje o szkoleniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego, typ projektu A Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. W ramach działania możliwe będzie finansowanie wsparcia w szkołach ogólnodostępnych m. in. w zakresie podnoszenia świadomości, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji kadry w zakresie rozpoznania indywidualnych potrzeb ucznia lub pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, zajęć rewalidacyjnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, poprawy dostępności architektonicznej szkół ogólnodostępnych.

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 17 listopada 2023 r. do godz. 14:00.

Szkolenie jest prowadzone przez pracownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Program spotkania 

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 6.10, typ projektu A, w tym:

•    zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki 
•    zasady kwalifikowalności wydatków
•    kryteria oceny projektów 
•    proces rejestracji wniosku w systemie IGA 
•    zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Program

pdf

1 strony

469.38 KB

Obowiązujący od
13.11.2023
, - |
Sorry… This form is closed to new submissions.
Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska
Organizator wydarzenia
Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska

Temat

Jak uzyskać dofinansowanie

Gdzie
Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska