szkolenie

Szkolenie dla wnioskodawców Działania 1.2 Bony na innowacje dla MŚP

Opublikowano: 14.11.2023

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców z sektora MŚP

Informacje o szkoleniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Bony na innowacje dla MŚP w Programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

W ramach naboru możliwa będzie realizacja przedsięwzięć realizowanych w formule bonów na innowacje, stanowiących element systemu zachęt do podejmowania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które służą jednocześnie usprawnieniu transferu wiedzy i lepszemu wykorzystaniu potencjału publicznego sektora B+R, a także proinnowacyjnego otoczenia biznesu. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 5 grudnia 2023 r. do godz. 10:00.

Szkolenie jest prowadzone przez pracownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Program spotkania 

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 1.2, w tym:

•    zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki 
•    zasady kwalifikowalności wydatków
•    kryteria oceny projektów 
•    proces rejestracji wniosku w systemie IGA 
•    zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Program

pdf

1 strony

450.68 KB

Obowiązujący od
14.11.2023
, - |
Sorry… This form is closed to new submissions.
Wielicka 72 B, (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106
30-552 Kraków
Polska
Organizator wydarzenia
Główny Punkt Informacyjny w Krakowie
ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska

Temat

Jak uzyskać dofinansowanie

Gdzie
Wielicka 72 B, (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106
30-552 Kraków
Polska