szkolenie

Szkolenie dla wnioskodawców Działania 5.4 Infrastruktura szkoleniowa, typ projektu A. wsparcie infrastruktury typu fablab

Opublikowano: 08.12.2023

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane do instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych, jednostek organizacyjnych, działających w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych.

Informacje o szkoleniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania  5.4 Infrastruktura szkoleniowa, typu projektu A. wsparcie infrastruktury typu fablab Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. W ramach Działania realizowane będzie wsparcie infrastruktury specjalistycznej i wyposażenia innowacyjnych pracowni/labolatoriów typu fablab. Będą to kreatywne przestrzenie, dostępne dla osób indywidualnych, szkół i placówek oświatowych, jak i przedstawicieli instytucji rozwojowych i edukacyjnych z regionu.

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 15 grudnia 2023 r.

Szkolenie jest prowadzone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Program spotkania 

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 5.4, typ projektu A, w tym:

•    zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki 
•    zasady kwalifikowalności wydatków
•    kryteria oceny projektów 
•    proces rejestracji wniosku w systemie IGA 
•    zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.
 

Program

pdf

1 strony

471.55 KB

Obowiązujący od
08.12.2023
, - |
Sorry… This form is closed to new submissions.
Wielicka 72 B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska
Organizator wydarzenia
Lokalny Punkt Informacyjny w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska

Temat

Jak uzyskać dofinansowanie

Gdzie
Wielicka 72 B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska