szkolenie

Szkolenie dla wnioskodawców Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu A Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska

Opublikowano: 12.01.2024

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane do jednostek samorządu terytorialnego

Informacje o szkoleniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu A Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

W ramach typu projektu A wspierana będzie interwencja, dotycząca realizacji działań będących w zakresie zadań powołanych straży gminnych i międzygminnych. Zakres wsparcia będzie skierowany na wzmocnienie potencjału straży gminnych/międzygminnych w ramach prowadzonych działań z przestrzegania przepisów ochrony środowiska z priorytetowym potraktowaniem przepisów ochrony powietrza. W ramach postępowania planuje się wsparcie w zakresie:

1.    pokrycia kosztów zatrudnienia nowych strażników gminnych;
2.    doposażenia straży gminnych/ międzygminnych w niezbędny sprzęt do prowadzenia kontroli;
3.    koszty opinii biegłych, ekspertów i opracowań eksperckich do prowadzonych kontroli i postępowań, koszty analizy próbek;
4.    wydruk materiałów informacyjnych (ulotki, broszury) o wymaganiach przepisów i dostępnych dofinansowaniach, skierowanych do mieszkańców;
5.    udziału strażników w szkoleniach/ kursach dotyczących procedury poboru próbek, prawidłowego prowadzenia kontroli i postępowania w razie wykrycia naruszeń, szkoleń z obsługi zakupionego sprzętu

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 22 stycznia 2024 r. do godz. 12:00.
Szkolenie jest prowadzone przez pracownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Program spotkania 

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 2.5 typ projektu A, w tym:
•    zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki 
•    zasady kwalifikowalności wydatków
•    kryteria oceny projektów 
•    proces rejestracji wniosku w systemie IGA 
•    zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.
 

Program

pdf

1 strony

469.27 KB

Obowiązujący od
12.01.2024
, - |
Sorry… This form is closed to new submissions.
Wielicka 72 B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska
Organizator wydarzenia
Lokalny Punkt Informacyjny w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska

Temat

Jak uzyskać dofinansowanie

Gdzie
Wielicka 72 B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska