szkolenie

Szkolenie dla wnioskodawców Działania 6.27 Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+

Opublikowano: 18.01.2024

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do organizacji społecznych i związków wyznaniowych oraz partnerów społecznych

Informacje o szkoleniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 6.27 Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+ w Programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

W ramach naboru możliwa będzie realizacja następujących typów projektu: 
A: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia zatrudnienia w regionie 
B: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla równości szans kobiet i mężczyzn 
C: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia edukacji dzieci i młodzieży 
D: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia edukacji osób dorosłych 
E: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
F: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia obywateli państw trzecich

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 30 stycznia 2024 r. 

Szkolenie jest prowadzone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Program spotkania 

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 6.27, w tym:
•    zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki 
•    zasady kwalifikowalności wydatków
•    kryteria oceny projektów 
•    proces rejestracji wniosku w systemie IGA 
•    zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Program

pdf

1 strony

453.85 KB

Obowiązujący od
18.01.2024
, - |
Sorry… This form is closed to new submissions.
Wielicka 72 B, (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106
30-552 Kraków
Polska
Organizator wydarzenia
Lokalny Punkt Informacyjny w Chrzanowie
Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska

Temat

Jak uzyskać dofinansowanie

Gdzie
Wielicka 72 B, (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106
30-552 Kraków
Polska