szkolenie

Szkolenie dla wnioskodawców Działania 6.5 Wsparcie na rzecz równouprawnienia oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym, typ projektu A

Opublikowano: 19.01.2024

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do administracji publicznych, instytucje nauki i edukacji, instytucji ochrony zdrowia, instytucji wspierających biznes, organizacji społecznych i związków wyznaniowych, partnerów społecznych, przedsiębiorstw, przedsiębiorstw realizujących cele publiczne, służb publicznych.

Informacje o szkoleniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 6.5 Wsparcie na rzecz równouprawnienia oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym w Programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

W ramach naboru możliwa będzie realizacja typu projektu A: wsparcie dla podmiotów prowadzących instytucjonalne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przeznaczone na dostosowanie istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością.

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 30 styczna 2024 r. do godz. 10:00.

Szkolenie jest prowadzone przez pracownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Program spotkania

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 6.5 typ A, w tym:
•    zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki 
•    zasady kwalifikowalności wydatków
•    kryteria oceny projektów 
•    proces rejestracji wniosku w systemie IGA 
•    zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.
 

Program

pdf

1 strony

452.97 KB

Obowiązujący od
19.01.2024
, - |
Sorry… This form is closed to new submissions.
Wielicka 72 B, (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106
30-552 Kraków
Polska
Organizator wydarzenia
Główny Punkt Informacyjny w Krakowie
ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska

Temat

Jak uzyskać dofinansowanie

Gdzie
Wielicka 72 B, (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106
30-552 Kraków
Polska