szkolenie

Szkolenie dla wnioskodawców Działanie 4.3 Drogi powiatowe, typ projektu A Drogi powiatowe

Opublikowano: 29.01.2024

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych działających w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zarządców dróg publicznych, policji, straży pożarnej i służb ratowniczych, zainteresowanych tematyką konkursu.

Informacje o szkoleniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Drogi powiatowe, typ projektu A Drogi powiatowe Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

W ramach typu projektu A wspierane będą projekty obejmujące swoim zakresem: 

1) budowy, przebudowy dróg powiatowych 
2) budowy, przebudowy obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym ścieżkami rowerowymi, chodnikami.

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 19 lutego 2024 r. do godz. 14:00.

Szkolenie jest prowadzone przez pracownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Program spotkania 

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 4.3 typ projektu A, w tym:

•    zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki 
•    zasady kwalifikowalności wydatków
•    kryteria oceny projektów 
•    proces rejestracji wniosku w systemie IGA 
•    zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Program

pdf

1 strony

466.66 KB

Obowiązujący od
30.01.2024
, - |
Sorry… This form is closed to new submissions.
Wielicka 72 B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska
Organizator wydarzenia
Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska

Temat

Jak uzyskać dofinansowanie

Gdzie
Wielicka 72 B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska