szkolenie

Szkolenie dla wnioskodawców Działanie 4.3 Drogi powiatowe, typ projektu B Bezpieczeństwo na drogach, w tym budowa obiektów przeznaczonych do nauki dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego

Opublikowano: 29.01.2024

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych działających w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zarządców dróg publicznych, policji, straży pożarnej i służb ratowniczych, zainteresowanych tematyką konkursu.

Informacje o szkoleniu

Uwaga:

Z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie  dla wnioskodawców Działanie 4.3 Drogi powiatowe, typ projektu B  zostaje odwołane.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Drogi powiatowe, typ projektu B Bezpieczeństwo na drogach, w tym budowa obiektów przeznaczonych do nauki dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

W ramach typu projektu A wspierane będą projekty obejmujące swoim zakresem: 

1) punktowe inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz inwestycje zwiększające bezpieczeństwo pieszych 

2) budowa obiektów przeznaczonych do nauki dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia z zakresu ruchu pieszych, a także nauki jazdy na rowerze, motorowerze czy alternatywnymi środkami transportu.
wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym ścieżkami rowerowymi, chodnikami.

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 23 lutego 2024 r. do godz. 14:00.

Szkolenie jest prowadzone przez pracownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Program spotkania 

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 4.3 typ projektu B, w tym:

•    zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki
•    zasady kwalifikowalności wydatków
•    kryteria oceny projektów
•    proces rejestracji wniosku w systemie IGA 
•    zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.
 

Program

pdf

1 strony

467.94 KB

Obowiązujący od
30.01.2024
, - |
Sorry… This form is closed to new submissions.
Wielicka 72 B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska
Organizator wydarzenia
Główny Punkt Informacyjny w Krakowie
ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska

Temat

Jak uzyskać dofinansowanie

Gdzie
Wielicka 72 B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska