szkolenie

Szkolenie dla wnioskodawców Działanie 8.13 Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych

Opublikowano: 06.02.2024

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych działających w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, lokalnych grup działania, organizacji pozarządowych, podmiotów zarządzającymi terenami inwestycyjnymi, spółek wodnych, zainteresowanych tematyką konkursu.

Informacje o szkoleniu

Uwaga:

Z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie  dla wnioskodawców Działanie 8.13 Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych zostaje odwołane.

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.13 Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Interwencja dotyczy działań związanych ze wsparciem rekultywacji, remediacji, renaturyzacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych, zdewastowanych, pogórniczych i/lub poprzemysłowych dotkniętych skutkami działalności przemysłowej lub górniczej, zmierzające do nadania nowych funkcji gospodarczych, społecznych, przyrodniczych lub mieszkaniowych. Interwencja ma na celu przywrócenie wskazanych powyżej terenów do ponownego użytkowania, poprzez rekultywację, remediację i/lub renaturyzację (wyłącznie jako element projektu dotyczącego rekultywacji lub remediacji) – typ projektu A.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty także związane z opracowaniem dokumentacji planistycznej dla terenów i obiektów pogórniczych lub poprzemysłowych, w tym budowlanej i technicznej, ale i dokumentacji koncepcyjnej, studyjno-planistycznej, przygotowywanych w kontekście sprawiedliwej transformacji – typ projektu B.

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 14 lutego 2024 r. do godz. 14:00.

Szkolenie jest prowadzone przez pracownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Program spotkania 

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 8.13, w tym:

•    zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki 
•    zasady kwalifikowalności wydatków
•    kryteria oceny projektów 
•    proces rejestracji wniosku w systemie IGA 
•    zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Program

pdf

1 strony

470.79 KB

Obowiązujący od
06.02.2024
, - |
Sorry… This form is closed to new submissions.
Ul. Wielicka 72 B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska
Organizator wydarzenia
Lokalny Punkt Informacyjny w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska

Temat

Jak uzyskać dofinansowanie

Gdzie
Ul. Wielicka 72 B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska