szkolenie

Szkolenie dla wnioskodawców Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ A. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Opublikowano: 03.04.2024

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców

Informacje o szkoleniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

W ramach projektu możliwa będzie realizacja przedsięwzięć dotyczących rozwijania infrastruktury niezbędnej dla prowadzenia prac B+R oraz służącej uruchamianiu bądź rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach.  

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 15 kwietnia 2024 r. do godz. 12:00.

Szkolenie jest prowadzone przez pracownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we współpracy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.

Program spotkania 

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 1.3, w tym:

•    zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki 
•    zasady kwalifikowalności wydatków
•    kryteria oceny projektów 
•    proces rejestracji wniosku w systemie IGA 
•    zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Program

pdf

1 strony

458.12 KB

Obowiązujący od
03.04.2024
, - |
Sorry… This form is closed to new submissions.
Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Organizator wydarzenia
Główny Punkt Informacyjny w Krakowie
ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska

Temat

Jak uzyskać dofinansowanie

Gdzie
Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska