szkolenie

Szkolenie dla wnioskodawców Działania 5.9 Mieszkalnictwo wspomagane i treningowe, typ projektu A Mieszkalnictwo wspomagane i treningowe.

Opublikowano: 13.05.2024

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane wszystkich podmiotów uprawnionych do składania wniosków, wyszczególnionych w SZOP, tj. administracji publicznej oraz organizacji społecznych i związków wyznaniowych.

Informacje o szkoleniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 5.9 Mieszkalnictwo wspomagane i treningowe, typ projektu w Programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Typ A Mieszkalnictwo wspomagane i treningowe.

W ramach typu projektu A wspierana będzie interwencja dotycząca:

•    rozbudowy, przebudowy istniejących obiektów;
•    zagospodarowania bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem tylko w zakresie zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami niezbędnym dla osiągnięcia celu projektu;
•    zakupu sprzętu oraz wyposażenia niezbędnego do nadania funkcjonalności mieszkaniom wspomaganym, treningowym.

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 24 maja 2024 r. do godz. 12:00.

Szkolenie jest prowadzone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

 

Program

, - |
ul. Wielicka 72B, piętro I, sala 106
30-552 Kraków
Polska
Organizator wydarzenia
Główny Punkt Informacyjny w Krakowie
ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska

Temat

Jak uzyskać dofinansowanie

Gdzie
ul. Wielicka 72B, piętro I, sala 106
30-552 Kraków
Polska