szkolenie

Szkolenie dla wnioskodawców Działania 1.4 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - II termin

Opublikowano: 14.05.2024

Dla kogo

Szkolenie kierujemy do przedstawicieli: instytucji nauki i edukacji, przedsiębiorstw, uczelni, organizacji badawczych, jednostek naukowych, dużych przedsiębiorstw, konsorcjów naukowo-przemysłowych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Informacje o szkoleniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Typ projektu obejmuje przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury badawczej sektora nauki – w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub doposażenia obiektów infrastruktury publicznych organizacji badawczych, zlokalizowanej na terenie województwa małopolskiego.

Aby móc ubiegać się o środki FEM 2021-2027, projekt musi być pozytywnie zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w trybie określonym w Kontrakcie Programowym dla Województwa Małopolskiego.

Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia realizowane przez instytucje tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Udział przedsiębiorstw jest dopuszczalny w ramach projektów realizowanych w konsorcjum / partnerstwie, którego liderem jest instytucja, o której mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy. W przypadku konsorcjum, konieczne jest przedłożenie, wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu – umowy konsorcjum.

Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu, prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 24 maja 2024 r. do godz. 12:00.

Szkolenie poprowadzą specjalistki Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie.

 

Program

pdf

1 strony

453.49 KB

Obowiązujący od
14.05.2024
, - |
ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala nr 106
30-552 Kraków
Polska
Organizator wydarzenia
Główny Punkt Informacyjny w Krakowie
ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska

Temat

Jak uzyskać dofinansowanie

Gdzie
ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala nr 106
30-552 Kraków
Polska