Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Nabory wniosków czerwiec 2023

Opublikowano: 01.06.2023

Na ten moment czekali wszyscy zaangażowani w realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Ruszają pierwsze nabory wniosków! Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 otwierają nowe możliwości dla regionu.

Otrzymaliśmy 2,7 miliarda euro unijnego dofinasowania. Będziemy je inwestować z korzyścią dla każdego mieszkańca Małopolski. Stawiamy na rozwój nowoczesnej gospodarki i zielonej energetyki. Musimy kontynuować inwestycje w infrastrukturę komunalną i gospodarkę ściekową. W ostatnich latach intensywnie inwestujemy w Małopolsce w kolej i transport publiczny. Nieustannie wspieramy projekty społeczne. Strategicznym celem jest ciągłe podnoszenie poziomu edukacji na wszystkich poziomach. Wśród małopolskich priorytetów jest także rozwój sektora kultury i rozwój turystyki. Mamy w co zainwestować Fundusze Europejskie, a także środki, które napłyną do Małopolski ze wszystkich innych źródeł. Stawiamy na zrównoważony terytorialnie rozwój – podkreśla Witold Kozłowski marszałek Małopolski. 

Jakie projekty otrzymają dofinansowanie jako pierwsze?

Pierwsze konkursy zasilą budżety takich instytucji, jak Powiatowe Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, organy realizujące Program Ochrony Powietrza, czy odpowiedzialne za rozwój sieci tras VeloMalopolska. Do konkursu staną operatorzy dużych, wieloletnich projektów, których działania docelowo służą wszystkim mieszkańcom regionu.

Czerwcowe nabory

Ponad 91 mln zł skierowanych zostanie na kontynuowanie działalności ekodoradców w gminach. To od nich  można uzyskać informacje o wymianie źródeł ciepła, termomodernizacji lub instalacji odnawialnych źródeł energii. Na bieżąco monitorują dostępne programy dofinansowania dla prośrodowiskowych inwestycji.

Będziemy nadal rozbudowywać sieć tras rowerowych VeloMałopolska wraz z pełną infrastrukturą. Małopolanie pokochali turystykę rowerową, nie dziwi więc fakt , iż w pierwszym naborze wniosków na budowę regionalnych ścieżek rowerowych przeznaczono ponad 100 mln zł. 

Ponad 64 mln zł trafi do Powiatowych Urzędów Pracy, są to środki przeznaczone na aktywizację zawodową Małopolan. Na projekty Ochotniczych Hufców Pracy przeznaczono ponad 2 mln zł 

Na zachodzie zmiany 

W drugiej połowie czerwca ruszą także pierwsze nabory wniosków w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Przypomnijmy. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski to wsparcie finansowe, które będzie przeznaczone na łagodzenie skutków transformacji energetycznej Małopolsce Zachodniej – w powiatach wadowickim, oświęcimskim, olkuskim oraz chrzanowskim.

Osoby stopniowo tracące pracę lub przewidziane do zwolnienia z branż podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych, np. górnictwo będą mogły się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie. Wsparciem objęte zostaną także projekty z obszaru promocji przedsiębiorczości jak i inwestycje przyjazne środowisku, dotyczące termomodernizacji budynków, montażu instalacji fotowoltaicznych, czy pomp ciepła.

W pierwszej kolejności w ramach FST zostaną ogłoszone nabory na działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy (budżet ponad 79 mln zł), tworzenia przestrzeni typu fablab (budżet powyżej 9 mln zł), rozwoju obszarów zrównoważonych energetycznie i wykorzystania OZE (budżet blisko 50 mln zł).

37 mln zł zainwestowanych zostanie w rozwój niebiesko – zielonej infrastruktury, na ochronę przyrody i różnorodności biologicznej przeznaczono ponad 9 mln zł.

Harmonogram tegorocznych naborów publikujemy na stronie: www.fundusze.malopolska.pl/harmonogram