Wakacje nie oznaczają wolnego od ogłaszania naborów wniosków na dotacje. Na lipiec zaplanowano 10 konkursów

Opublikowano: 05.07.2023

O dofinansowanie swoich projektów starać się będą mogli beneficjenci z terenu Małopolski Zachodniej. 
W ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) dziś ogłoszono dwa nabory na projekty związane z:

 • rozwojem niebiesko – zielonej infrastruktury, czyli elementów, które mogą przyczyniać się do ograniczenia skutków zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, osiągając jednocześnie liczne korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe (np. parki, ogrody deszczowe, zielone dachy, stojaki na rowery, obiekty małej architektury np. mini tężnie). Budżet naboru: 41,1 mln zł  
 • ochroną przyrody i różnorodności biologicznej. Dotacje przeznaczone będą na projekty, których celem jest ochrona przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej ekosystemów i siedlisk przyrodniczych, w tym ochrona i odtwarzanie naturalnych siedlisk, ochrona rodzimych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Budżet naboru: 10,2 mln zł 

Kolejne dwa lipcowe konkursy w obrębie FST będą dotyczyć działań związanych z:

 • rozwojem wykorzystania OZE i rozwojem obszarów zrównoważonych energetycznie. Planowane jest wsparcie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz z magazynami energii oraz systemami zarządzania energią. (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika, geotermia, pompy ciepła)
  Rozwój wspólnot energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej, - np. klastry energii, spółdzielnie energetyczne. Wsparcie może obejmować przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania, monitorowania, zarządzania w ramach danego podmiotu. Budżet naboru: 54,8 mln zł
 • rozwojem firm wspierających sprawiedliwą transformację. Dotowane będą inwestycje rozwojowe (produkcyjne, logistyczne, B+R, w zakresie ograniczania powstawiania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności firmy lub tworzenia nowych miejsc pracy. Budżet naboru: 141,7 mln zł  

Ponadto kwota 1,27 mln zł zasili budżet Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy. Dotacja przeznaczona zostanie na realizacje projektów z obszaru aktywizacji zawodowej. Na finansowanie usług rozwojowych i kompleksowe programy typu outplacement przeznaczono ponad 117 mln zł.

Blisko 100 mln trafi do podmiotów ekonomii społecznej. 32,3 mln zł skierowanych zostanie na projekty z obszaru przeciwdziałania klęskom żywiołowym (ruchy masowe).

Pod koniec lipca uruchomiony zostanie także nabór wniosków na projekty badawczo rozwojowe z wdrożeniem. na przedsiębiorców czeka blisko 115 mln zł.

Przypomnijmy, że w czerwcu wystartowały nabory wniosków w czterech konkursach. Blisko 90 mln zł skierowanych będzie na kontynuowanie działalności gminnych ekodoradców. Ponad 100 mln zł znajduje się w puli przeznaczonej na rozbudowę sieci tras rowerowych VeloMałopolska wraz z pełną infrastrukturą.

W ramach FST Małopolski Zachodniej finansowane będą wnioski beneficjentów chcących wesprzeć rynek pracy na terenie powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i/lub wadowickiego. Na tego typu działania czeka ponad 87 mln zł. Natomiast niemal 10 mln zł zarezerwowano na projekty dotyczące tworzenia oraz rozwoju innowacyjnych pracowni/otwartych laboratoriów typu fablab.

Obecnie trwające konkursy to:

 • Aktywizacja zawodowa - projekty OHP (nabór trwa do 19.07.2023 r.)
 • Wsparcie dla rynku pracy w Małopolsce Zachodniej (nabór trwa do 07.08.2023 r.)
 • Tworzenie przestrzeni typu fablab w Małopolsce Zachodniej (nabór trwa do 16.08.2023 r.)
 • Ochrona bioróżnorodności w Małopolsce Zachodniej (nabór trwa do 01.09.2023 r.)
 • Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w Małopolsce Zachodniej (nabór trwa do 01.09.2023 r.)
 • Rozwój sieci tras rowerowych VeloMałopolska (nabór trwa do 29.12.2023 r.)
 •  Wsparcie realizacji zadań Ekodoradców (nabór trwa do 29.12.2023 r.)

Szczegółowy harmonogram tegorocznych naborów jest dostępny na stronie: fundusze.malopolska.pl/harmonogram