Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach Działania 6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, typ A (FEMP.06.06-IP.02-011/23)

Opublikowano: 04.09.2023

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków w ramach Działania 6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, typ A (FEMP.06.06-IP.02-011/23) do 6 września 2023 r. do godziny 15:00.

Wydłużenie terminu naboru wniosków spowodowane jest prośbami od potencjalnych wnioskodawców w tym zakresie oraz wystąpieniem błędów w Systemie IGA, uniemożliwiających złożenie wniosków o dofinansowanie. 


O zmianie Regulaminu wyboru projektów, za pośrednictwem systemu IGA, poinformowane zostaną podmioty, które w ramach trwającego naboru złożyły już wnioski.


Powyższa zmiana wchodzi w życie z dniem 4 września 2023 r.