6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, typ A: finansowanie usług rozwojowych zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców i przedsiębiorców oraz w oparciu o system popytowy oraz Bazę Usług Rozwojowych

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, typ projektu A: finansowanie usług rozwojowych zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców i przedsiębiorców oraz w oparciu o system popytowy oraz Bazę Usług Rozwojowych.
Spis treści

Wyniki oceny

pdf

2 strony

133.39 KB

Obowiązujący od
07.09.2023

pdf

7 strony

162.74 KB

Obowiązujący od
21.11.2023

pdf

16 strony

377.76 KB

Obowiązujący od
19.12.2023
Komisją Oceny Projektów

pdf

111.86 KB

Obowiązujący od
20.12.2023

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • administracja publiczna,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje wspierające biznes,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerstwa,
 • partnerzy społeczni,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • służby publiczne.

Rodzaj pomocy

 • konkurencyjny

Na co

 • Rozwój zawodowy (szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo, e-learning, coaching, staże, praktyki, studia)

Realizowane będą kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy podejmowane w podregionach: krakowskim wraz z miastem Kraków, tarnowskim, sądeckim, nowatorskim oraz Małopolsce Zachodniej. Działania mają zapewnić wsparcie umożliwiające podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadr, w głównej mierze należących do sektora MMŚP, zgodnie ze zgłaszanym w tym zakresie zapotrzebowaniem ze strony pracodawców. Programy będą oparte na podmiotowym systemie finansowania (PSF), w którym decydującą rolę w zakresie wyboru i kreacji usług rozwojowych odgrywać będzie pracodawca. System oparty zostanie na krajowym rejestrze podmiotów świadczących usługi – tzw. Bazie Usług Rozwojowych.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu
 2. Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych – załącznik nr 12 do Regulaminu
   

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak przygotować wniosek.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów – poznaj założenia naboru.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Punktem Informacyjnym oraz organizatorem naboru – oni udzielą wszystkich informacji i odpowiedzą na nieścisłości.
 5. Załóż konto w systemie IGA.

Jak składać wniosek

Online

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej iga.malopolska.pl
Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

Przydatne wskazówki

 1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek.
 2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Małopolsce.
 4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty

pdf

67 strony

593.66 KB

Obowiązujący od
04.09.2023

pdf

28 strony

289.22 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

12 strony

447.49 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

83 strony

959.74 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

16 strony

239.18 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

2 strony

130.44 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

15 strony

260.2 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

149 strony

2.25 MB

Obowiązujący od
26.07.2023

docx

30 strony

119.32 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

10 strony

194.77 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

9 strony

187.42 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

51 strony

775.93 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

docx

2 strony

54.47 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

91 966 000,00 PLN

Data naboru

Start

26.07.2023

Koniec

06.09.2023

Termin rozstrzygnięcia

listopad 2023 r.
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
Polska
Osoba do kontaktu:
Anna Wrona
anna.wrona@wup-krakow.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.06-IP.02-011/23