Informacja o zmianie terminu naborów wniosków

Opublikowano: 15.11.2023

Informujemy o zmianie terminów naborów wniosków planowanych na listopad 2023 r. dla następujących działań programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027:

•    Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie, typy projektów: C. Usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek oraz/lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych, D. Usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i innych rodzajów mieszkań z usługami, E. usługi w zakresie interwencji kryzysowej – planowana data ogłoszenia naboru przesunięta wstępnie na I kw. 2024 r.

Uzasadnienie zmiany:
W związku z trwającymi pracami nad nowelizacją Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków EFS Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027 w zakresie  dotyczącym przedmiotowego naboru oraz w związku z tym prowadzonymi dodatkowymi konsultacjami z Ministerstwem Funduszy i Polityki Rozwoju brzmienia propozycji kryteriów wyboru projektów, zdecydowano o tymczasowym wstrzymaniu ogłoszenia naboru.

•    Działanie 8.6 Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, typy projektów: A. Opieka nad osobami starszymi oraz osobami chorymi i z niepełnosprawnościami, B. Wsparcie opiekunów, C. Dostosowanie infrastruktury do zakresu świadczonych usług – planowana data ogłoszenia naboru przesunięta wstępnie na I kw. 2024 r.

Uzasadnienie zmiany:
W związku z trwającymi pracami nad nowelizacją Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków EFS Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027 w zakresie  dotyczącym przedmiotowego naboru (wsparcie ze środków Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji powinno odbywać się z uwzględnieniem zasad obowiązujących dla bliźniaczych zakresów wsparcia ze środków EFS Plus i EFRR) oraz w związku z tym prowadzonymi dodatkowymi konsultacjami z Ministerstwem Funduszy i Polityki Rozwoju brzmienia propozycji kryteriów wyboru projektów, zdecydowano o tymczasowym wstrzymaniu ogłoszenia naboru.