Zmiana Regulaminu wyboru projektów dla Działanie 8.7. Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację

Opublikowano: 16.02.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 315/24 z dnia 14 lutego 2024 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu wyboru projektów w Działaniu 8.7. Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację w zakresie:

  • zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z 141 719 606,00 PLN na 284 296 135,25 PLN,
  • aktualizacja orientacyjnego terminu zakończenia postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowanie na marzec 2024 r., 
  • aktualizacja wzoru umowy o dofinansowanie – w szczególności uelastycznienie przepływów finansowych w celu przyspieszenia rozliczania projektów i certyfikacji,
  • wydłużenie terminu na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu o dwa tygodnie (tj. do dwóch i pół miesiąca),
  • zmiany porządkowe/aktualizacja podstaw prawnych 

Powyższa zmiana wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2024 r.

Dokumenty

pdf

49 strony

888.13 KB

Obowiązujący od
16.02.2024

pdf

5 strony

469.19 KB

Obowiązujący od
16.02.2024

pdf

47 strony

818.8 KB

Obowiązujący od
16.02.2024