Działanie 8.7. Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację, typ projektu A. Inwestycje rozwojowe prowadzące do zmiany profilu działalności firm lub do tworzenia nowych miejsc pracy

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 8, Działania 8.7 Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację.
Spis treści

Wyniki oceny

Lista z wynikami oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu etapu oceny merytorycznej, projektów złożonych w naborze nr FEMP.08.07-IP.01-015/23 w ramach Działania 8.7. Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację, Typ projektu A. Inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych), prowadzące do zmiany profilu działalności firm lub do tworzenia nowych miejsc pracy.
Ocenie merytorycznej podlegały 224 wnioski o dofinansowanie.
Poniżej zamieszczony został link do listy ocenionych projektów.
Niniejsza informacja nie stanowi rozstrzygnięcia konkursu i zakończenia postępowania.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi gdy Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdzi wyniki tej oceny w formie uchwały.

pdf

808.37 KB

Obowiązujący od
04.04.2024

Lista z wynikami oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu oceny formalnej projektów złożonych w naborze nr FEMP.08.07-IP.01-015/23 w ramach Działania 8.7. Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację, Typ projektu A. Inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych), prowadzące do zmiany profilu działalności firm lub do tworzenia nowych miejsc pracy. 

Ocenie formalnej podlegało 239 wniosków o dofinansowanie, z czego:

 • 224 uzyskało ocenę pozytywną
 • 13 uzyskało oceną negatywną
 • 2 zostały wycofane z oceny

Poniżej zamieszczony został link do listy projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej i zostały przekazane do oceny merytorycznej.
Informacja o ocenie negatywnej zawierająca uzasadnienie wyniku oceny oraz pouczenie o możliwości wniesienia protestu, zostanie przesłana do Wnioskodawców za pośrednictwem systemu IGA.
 

pdf

815.24 KB

Obowiązujący od
20.02.2024

Lista złożonych wniosków

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.7 Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację, Typ projektu A. Inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych), prowadzące do zmiany profilu działalności firm lub do tworzenia nowych miejsc pracy.

W okresie trwania naboru nr FEMP.08.07-IP.01-015/23 zarejestrowano 239 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota dofinansowania: 423 952 689,60 zł

Stopień wykorzystania alokacji przeznaczonej na nabór: 299,15%

Poniżej link do listy zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie projektów.

pdf

903.4 KB

Obowiązujący od
20.09.2023

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • przedsiębiorstwa

O dofinansowanie projektu w naborze mogą ubiegać się: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego.

Rodzaj pomocy

 • konkurencyjny

Na co

 • Biznes i przedsiębiorczość

Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia obejmujące przede wszystkim:

 1. inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną (w tym np. zakup nieruchomości i wyposażenia, zakup maszyn i urządzeń, zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia nowych/ulepszonych produktów/usług/procesów biznesowych);
 2. podnoszenie kwalifikacji pracowników jako element inwestycji rozwojowej (w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności);
 3. zakup usług rozwojowych na rzecz wspieranych MŚP (np. konsulting, doradztwo).

Jak się ubiegać

Niezbędne do przygotowania dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie.
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie przygotowane zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów.

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie. 
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak przygotować wniosek. 
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów – poznaj założenia naboru. 
 4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne - szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek. 
 5. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym – oni udzielą wszystkich informacji i odpowiedzą...

Jak składać wniosek

Online
Wnioski składane online, przez system IGA dostępny pod adresem: https://iga.malopolska.pl

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnioski należy składać od 31 lipca 2023 r. do 19 września 2023 r. do godz. 15.00

Dokumenty

pdf

888.13 KB

Obowiązujący od
16.02.2024

pdf

3 strony

103.53 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

34 strony

685.14 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

9 strony

282.24 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

xlsx

128.93 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

xlsx

73.42 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

26 strony

495.55 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

1 strony

261.41 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

10 strony

263.68 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

79 strony

818.8 KB

Obowiązujący od
16.02.2024

pdf

10 strony

309.38 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

2 strony

102.11 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

3 strony

154.86 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

1 strony

367.19 KB

Obowiązujący od
27.07.2023

docx

190.01 KB

Obowiązujący od
27.07.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

284 296 135,25 PLN

Data naboru

Start

31.07.2023

Koniec

19.09.2023

Termin rozstrzygnięcia

Marzec 2024 r.
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Referat Informacji i Komunikacji
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.08.07-IP.01-015/23