Ze wsparciem Funduszy Europejskich firmy zainwestują w zaplecza badawczo-rozwojowe

Opublikowano: 27.03.2024

Ruszył nowy nabór wniosków o dofinansowanie i już niebawem zainteresowane podmioty będą mogły zainwestować m.in. w aparaturę, urządzenia laboratoryjne czy oprogramowanie. Dzięki dobrym pomysłom i pomocy z Funduszy Europejskich wszyscy skorzystamy z kolejnych innowacyjnych rozwiązań, a małopolskie firmy wzmocnią swoją pozycję na rynku. 

Na konkurs wspierający projekty związane z rozwojem infrastruktury badawczo-rozwojowej przeznaczono prawie 52 mln zł. 

Kto może złożyć wniosek?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z sektora MŚP, przedsiębiorstwa typu small mid-caps, a także konsorcja tych przedsiębiorstw (w tym również z udziałem organizacji badawczych). Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe będzie wyłącznie w przypadku współpracy z MŚP oraz wykazania wymiernych efektów (korzyści) wynikających z danej formy współpracy dla MŚP.

Dofinansowanie może zostać udzielone wyłącznie na projekty dotyczące inwestycji w całości zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego. 

Na ile mogą liczyć zainteresowani?

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 500 tys. zł, a maksymalna to aż 10 mln zł! 

Na co można uzyskać dofinansowanie? 

Unijne dotacje będzie można przeznaczyć na przedsięwzięcia dotyczące rozwijania infrastruktury służącej uruchamianiu bądź rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach. Możliwe będą inwestycje w obiekty, aparaturę badawczą lub innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności obejmującej realizację prac badawczo-rozwojowych.

Warunki wsparcia – o czym należy pamiętać?

Na moment składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien zaprezentować agendę badawczą, która zakłada realizację prac B+R w obszarach zgodnych z regionalną inteligentną specjalizacją. Celem zaplanowanych w agendzie prac B+R ma być opracowanie innowacji produktowych lub innowacji w procesie biznesowym. Wsparcie będzie kwalifikowane w ramach pomocy de minimis, regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę testowo-doświadczalną lub pomocy szkoleniowej. 

Warto pamiętać, że premiowane będą przedsięwzięcia, które przewidują realizację m.in. prac B+R służących zwiększaniu podaży nowych rozwiązań wspierających transformację gospodarki w kierunku przemysłów 4.0 i/lub realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz te, które zlokalizowane są w całości na terenie miasta lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 

Termin i miejsce składania wniosków 

Wnioski można składać do 20 maja br. do godz. 15:00 w systemie elektronicznym IGA.

Gdzie szukać informacji? 

Regulamin wyboru projektów wraz z załącznikami znajdziesz TUTAJ.

Inwestowanie w infrastrukturę badawczo-rozwojową to nie nowość!

Małopolska od lat stawia na rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej. W ramach programu regionalnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie infrastruktury badawczej przeznaczono ponad 200 mln zł. Wsparto 63 laboratoria, dzięki którym zrealizowano już 123 projekty badawcze. Kontynuacja tego wsparcia będzie możliwa również w obecnej perspektywie finansowej. Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie!