Fundusze Europejskie ruszają ze wsparciem dla szkół zawodowych

Opublikowano: 28.03.2024

Szkoły branżowe, technika oraz szkoły policealne mogą zyskać dofinansowanie na modernizację budynków oraz zakup sprzętu i wyposażenia służących praktycznej nauce zawodu. Ruszył nowy konkurs z pulą środków w wysokości 69 mln zł. Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski o unijne dofinansowanie do 8 maja. 

Kto może złożyć wniosek?

O dofinansowanie projektu w konkursie mogą ubiegać się podmioty administracji publicznej,     instytucje nauki i edukacji, instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

Na ile mogą liczyć wnioskodawcy?

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych nie została określona, jednakże zaplanowane wydatki muszą być racjonalne i niezbędne do realizacji projektu. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85%. Wymagany minimalny wkład własny do projektu to 15%. 

Jakie działania mogą uzyskać dofinansowanie?

Po pierwsze może być to rozbudowa lub przebudowa istniejących obiektów. Dopuszcza się prace remontowe w sytuacji, gdy tego typu prace stanowią niezbędny element projektu dla pełnej funkcjonalności inwestycji i nie stanowią elementu dominującego kosztowo. Po drugie - zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia służącego edukacji zawodowej i praktycznej nauce zawodu. Po trzecie - dostosowanie istniejących obiektów w zakresie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Po czwarte - działania inne niż inwestycyjne, niezbędne do realizacji działań inwestycyjnych i z nimi bezpośrednio powiązanych. 

Termin i miejsce składania wniosków 

Wnioski można składać do 8 maja br. do godz. 15:00 w systemie elektronicznym IGA.

Gdzie szukać informacji?

Regulamin naboru wraz z załącznikami znajdziesz TUTAJ.