Działanie 5.3 Infrastruktura kształcenia zawodowego, typ A. Wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 5, Działania 5.3 Infrastruktura kształcenia zawodowego, typ projektu A. Wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe
Spis treści

Wyniki oceny

Lista złożonych wniosków

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.3 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Typ projektu A. wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe

W okresie trwania naboru nr FEMP.05.03-IP.01-026/24 zarejestrowano 34 wnioski o dofinansowanie.
Łączna kwota dofinansowania w złożonych wnioskach wynosi: 160 912 804,13 zł.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 69 300 800,00 PLN.
Stopień wykorzystania alokacji przeznaczonej na nabór: 232,19%.
Poniżej link do listy zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie projektów.

pdf

582.76 KB

Obowiązujący od
10.07.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Nauka i edukacja

W ramach naboru wspierana będzie infrastruktura szkół ponadpodstawowych (szkół branżowych I stopnia, szkół branżowych II stopnia, techników, szkół policealnych) prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności w branżach kluczowych z punktu widzenia zapotrzebowania regionalnego rynku pracy. Możliwe będzie również wsparcie infrastruktury placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, branżowych centrów umiejętności oraz Centrów Kompetencji Zawodowych, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych w szczególności w branżach kluczowych z punktu widzenia zapotrzebowania regionalnego rynku pracy.

W ramach naboru możliwe będzie w szczególności:

 1. rozbudowa, przebudowa istniejących obiektów – dopuszcza się prace remontowe w sytuacji gdy tego typu prace stanowią niezbędny element projektu dla pełnej funkcjonalności inwestycji podstawowej polegającej na rozbudowie lub przebudowie danego obiektu i nie stanowią elementu dominującego kosztowo;
 2. zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia służącego edukacji zawodowej i praktycznej nauce zawodu;
 3. dostosowanie istniejących obiektów w zakresie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu służącemu edukacji włączającej,
 4. realizacja działań innych niż inwestycyjne, niezbędnych do realizacji działań inwestycyjnych i z nimi bezpośrednio powiązanych (finansowanie krzyżowe w ramach limitu 5 %).

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie przygotowane zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski i wymagane załączniki należy składać od 27.03.2024 r. do 08.07.2024 r. do godz. 15:00.

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty

pdf

68 strony

1.09 MB

Obowiązujący od
27.04.2024

pdf

53 strony

766.77 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

9 strony

508.37 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

zip

398.48 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

44 strony

1007.1 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

17 strony

509.96 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

1 strony

379.89 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

5 strony

622.98 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

51 strony

814.2 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

zip

2.24 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

3 strony

471.13 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

49 strony

802.39 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

10 strony

980.32 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

2 strony

201.74 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

3 strony

427.91 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

3 strony

454.68 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85 %

Pula środków na nabór

69 300 800,00 zł

Data naboru

Start

27.03.2024

Koniec

08.07.2024

Termin rozstrzygnięcia

Listopad 2024 r.
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Punkt Kontaktowy
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.05.03-IP.01-026/24