Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy.
Spis treści

Wyniki oceny

Informacja nt. złożonych wniosków

W ramach naboru zostało złożonych 21 wniosków.

pdf

120.48 KB

Obowiązujący od
30.06.2023

pdf

1 strony

114.88 KB

Obowiązujący od
07.07.2023

pdf

1 strony

116.94 KB

Obowiązujący od
10.07.2023

pdf

1 strony

116.58 KB

Obowiązujący od
12.07.2023

pdf

1 strony

117.25 KB

Obowiązujący od
14.07.2023
Komisją Oceny Projektów

pdf

1 strony

103.13 KB

Obowiązujący od
21.07.2023

Szczegóły naboru

Dla kogo

  • służby publiczne

Powiaty województwa małopolskiego, przy czym jako realizatora we wniosku należy wskazać powiatowe urzędy pracy województwa małopolskiego.

Sposób wyboru projeków

  • niekonkurencyjny

Na co

  • Rynek pracy i osoby bezrobotne

Realizowane będą kompleksowe projekty powiatowych urzędów pracy z województwa małopolskiego dotyczące aktywizacji zawodowej, w tym podnoszenia kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Działania podejmowane w ramach projektów będą stanowiły inicjatywy na rzecz zwiększenia poziomu zatrudnienia w regionie oraz nabycia kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Planowana jest realizacja zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia dla osób, także z zakresu wsparcia postaw przedsiębiorczych i zakładania własnej działalności gospodarczej.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

  1. Wniosek o dofinansowanie
  2. Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych – załącznik nr 8 do Regulaminu

Jak przygotować wniosek?

  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.
  2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak przygotować wniosek.
  3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów – poznaj założenia naboru.
  4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Punktem Informacyjnym oraz organizatorem naboru – oni udzielą wszystkich informacji i odpowiedzą na nieścisłości.

Jak składać wniosek

Online
Poprzez system IGA dostępny pod adresem iga.malopolska.pl – wniosek o dofinansowanie można złożyć tylko elektronicznie.

 

Dokumenty

pdf

65 strony

529.33 KB

Obowiązujący od
30.05.2023

pdf

26 strony

302.27 KB

Obowiązujący od
30.05.2023

pdf

15 strony

278.5 KB

Obowiązujący od
30.05.2023

pdf

15 strony

285.46 KB

Obowiązujący od
30.05.2023

pdf

66 strony

599.52 KB

Obowiązujący od
30.05.2023

pdf

72 strony

787.1 KB

Obowiązujący od
30.05.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych

85%

Dostępna pula środków na nabór

75 539 507 zł

Data naboru

Start

31.05.2023

Koniec

19.06.2023

Termin rozstrzygnięcia

lipiec 2023 r.
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
Polska
Osoby do kontaktu:
Magdalena Kuklińska
magdalena.kuklinska@wup-krakow.pl
Beata Harczuk
beata.harczuk@wup-krakow.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.01-IP.02-001/23