Działanie 8.2 Edukacja dla transformacji Typ projektu A. Tworzenie przestrzeni typu fablab

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działania 8.2 Edukacja dla Transformacji, Typ A. Tworzenie przestrzeni typu fablab.

Wyniki oceny

Wyniki oceny

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Działania 8.2 Edukacja dla transformacji, Typ projektu A. Tworzenie przestrzeni typu fablab - nr FEMP.08.02-IP.01-008/23.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr FEMP.08.02-IP.01-008/23 wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonym projekcie wynosi 9 737 198,07 PLN, co stanowi 100 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

docx
56.24 KB
Obowiązujący od
14.09.2023

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Nauka i edukacja

Możliwe będzie tworzenie oraz rozwój innowacyjnych pracowni/otwartych laboratoriów typu fablab. Będą to kreatywne przestrzenie, dostępne dla osób indywidualnych, szkół i placówek oświatowych, jak i przedstawicieli instytucji rozwojowych i edukacyjnych z regionu. Należy skoncentrować się na organizacji przestrzeni, w której innowatorzy, studenci, uczniowie, mieszkańcy terenu Małopolski Zachodniej, otrzymają wsparcie w zakresie podnoszenia umiejętności i zdobywania wiedzy, w szczególności w  zakresie: prototypowania, modelowania (eksperymentowania), dostępu do: wiedzy, know – how, parku maszynowego/urządzeń, a także  nabywania umiejętności związanych z branżami zielonymi/kompetencjami zielonymi oraz dobrymi praktykami klimatycznymi. Obszarem zainteresowania w tworzonych przestrzeniach powinny być technologie ograniczające wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne. 

W szczególności możliwe będzie: 

 1. rozbudowa, przebudowa, remont, modernizacja przestrzeni typu fablab (z wyłączeniem budowy nowych budynków), 

 1. zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, 

 1. przygotowywanie oferty edukacyjnej, organizacja spotkań, eventów, szkoleń, warsztatów, usług doradczych itp. w tych przestrzeniach, w tym w szczególności w obszarach zielonych kompetencji, 

 1. działania promocyjne i informacyjne dotyczące działalności wspieranych przestrzeni, w tym działania upowszechniające rozwiązania mające pozytywny wpływ na klimat.  

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów. 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie 

 1. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.5 Regulaminu wyboru projektów. 

Jak przygotować wniosek?

1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie. 

2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak przygotować wniosek. 

3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów – poznaj założenia naboru. 

4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne - szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek. 

5. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Punktem Informacyjnym oraz organizatorem naboru – oni udzielą wszystkich informacji.

Jak składać wniosek

Online

Poprzez system IGA dostępny pod adresem https://iga.malopolska.pl .

Wniosek o dofinansowanie można złożyć tylko elektronicznie w terminie od 30 czerwca 2023 r. do 13 września 2023 r. do godz. 15:00

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty

pdf
69 strony
1.05 MB
Obowiązujący od
02.08.2023
pdf
44 strony
869.43 KB
Obowiązujący od
27.06.2023
pdf
16 strony
494.46 KB
Obowiązujący od
27.06.2023
pdf
91 strony
1.36 MB
Obowiązujący od
27.06.2023
xls
250 KB
Obowiązujący od
27.06.2023
xlsx
43.25 KB
Obowiązujący od
27.06.2023
pdf
13 strony
474.97 KB
Obowiązujący od
27.06.2023
pdf
57 strony
839.46 KB
Obowiązujący od
27.06.2023
pdf
12 strony
399.12 KB
Obowiązujący od
27.06.2023
pdf
1 strony
612.49 KB
Obowiązujący od
27.06.2023
pdf
2 strony
380.44 KB
Obowiązujący od
27.06.2023
pdf
21 strony
574.59 KB
Obowiązujący od
27.06.2023
pdf
12 strony
525.42 KB
Obowiązujący od
27.06.2023
pdf
10 strony
880.49 KB
Obowiązujący od
27.06.2023
pdf
3 strony
201.91 KB
Obowiązujący od
27.06.2023
pdf
3 strony
428.6 KB
Obowiązujący od
27.06.2023
pdf
3 strony
381.37 KB
Obowiązujący od
02.08.2023

Finanse

MAKSYMALNY PROCENT DOFINANSOWANIA

90%

Pula środków na nabór

9 737 580,80 PLN

Data naboru

Start

30.06.2023

Koniec

13.09.2023

Termin rozstrzygnięcia

grudzień 2023
Powiadom o wynikach
Organizator naboru:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Osoba do kontaktu:
Barbara Barwacz Mikuła
bbmikula@mcp.malopolska.pl
Anna Krzystanek
akrzystanek@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
ul. Wazów 3
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.08.02-IP.01-008/23