1.2 Bony na innowacje dla MŚP

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działania 1.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Spis treści

Wyniki oceny

Lista z wynikami oceny formalno-merytorycznej

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu etapu oceny formalno-merytorycznej, projektów złożonych w naborze nr FEMP.01.02-IP.01-023/23 w ramach Działania 1.2 Bony na innowacje dla MŚP, Typ projektu A. Bony na innowacje dla MŚP.
Ocenie formalno-merytorycznej podlegało 129 wniosków o dofinansowanie.

Wartość dofinansowania dla projektów spełniających kryteria, wynosi 25 749 049,75 zł co stanowi 289,69% alokacji przewidzianej w Regulaminie wyboru projektów.
Poniżej zamieszczony został link do listy ocenionych projektów.
Niniejsza informacja nie stanowi rozstrzygnięcia naboru i zakończenia postępowania.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi, gdy Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdzi wyniki oceny w formie uchwały. Informacja o indywidualnym wyniku oceny (a w przypadku oceny negatywnej karty oceny wraz z pouczeniem o możliwości złożenia protestu) będą wysyłane po rozstrzygnięciu naboru.

pdf

908.95 KB

Obowiązujący od
18.04.2024

Aktualizacja listy złożonych wniosków

W związku z uwzględnieniem jednej reklamacji, złożonej przez Wnioskodawcę na skutek wystąpienia sytuacji wskazanej w podrozdziale 2.3 Regulaminu, nastąpiła aktualizacja listy złożonych wniosków.

W ramach naboru nr FEMP.01.02-IP.01-023/23 zarejestrowano 130 wniosków o dofinansowanie. Łączna kwota dofinansowania: 30 133 529,68 zł. Stopień wykorzystania alokacji przeznaczonej na nabór: 339,02%

Poniżej link do listy zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie projektów.

pdf

764.48 KB

Obowiązujący od
06.02.2024

Lista złożonych wniosków

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Bony na innowacje dla MŚP, Typ projektu A. Bony na innowacje dla MŚP 

W okresie trwania naboru nr FEMP.01.02-IP.01-023/23 zarejestrowano 129 wniosków o dofinansowanie.
Łączna kwota dofinansowania: 29 878 529,68 zł
Stopień wykorzystania alokacji przeznaczonej na nabór: 336,15 %

Poniżej link do listy zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie projektów
 

pdf

763.17 KB

Obowiązujący od
09.01.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • przedsiębiorstwa

MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego.

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Badania i rozwój
 • Biznes i przedsiębiorczość

W ramach naboru możliwa będzie realizacja przedsięwzięć realizowanych w formule bonów na innowacje, stanowiących element systemu zachęt do podejmowania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które służą jednocześnie usprawnieniu transferu wiedzy i lepszemu wykorzystaniu potencjału publicznego sektora B+R, a także proinnowacyjnego otoczenia biznesu.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie przygotowane zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów 

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne - szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek.
 5. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski należy składać od 30.10.2023 r. do 08.01.2024 r. do godz. 15:00.

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty

pdf

818.1 KB

Obowiązujący od
26.10.2023

pdf

584.76 KB

Obowiązujący od
26.10.2023

pdf

507.59 KB

Obowiązujący od
26.10.2023

xlsx

129.68 KB

Obowiązujący od
26.10.2023

pdf

1.06 MB

Obowiązujący od
26.10.2023

pdf

597.06 KB

Obowiązujący od
26.10.2023

pdf

635.47 KB

Obowiązujący od
26.10.2023

pdf

727.4 KB

Obowiązujący od
26.10.2023

zip

2.48 MB

Obowiązujący od
26.10.2023

pdf

881.46 KB

Obowiązujący od
26.10.2023

pdf

199.27 KB

Obowiązujący od
26.10.2023

pdf

428.74 KB

Obowiązujący od
26.10.2023

pdf

378.75 KB

Obowiązujący od
26.10.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

300 000,00 PLN

Maksymalny procent dofinansowania

85% kosztów kwalifikowanych

Pula środków na nabór

8 888 400,00 PLN

Data naboru

Start

30.10.2023

Koniec

08.01.2024

Termin rozstrzygnięcia

Marzec 2024 r.
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Referat Informacji i Analiz
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.01.02-IP.01-023/23