Bezpieczna Małopolska- Fundusze Europejskie dla transportu regionalnego

Opublikowano: 26.01.2024

Ponad 71 mln zł na nowe inwestycje oraz bezpieczeństwo na drogach -  do końca marca trwa nabór wniosków w ramach konkursów skierowanych do samorządów małopolskich powiatów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 4.3 Drogi powiatowe, typ projektu A Drogi powiatowe: na budowę, przebudowę dróg powiatowych, w tym również obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym ścieżek rowerowych i chodników.
Wsparciem zostaną objęte m.in. brakujące połączenia w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej – TEN-T lub zapewnione niezbędne połączenia do terenów inwestycyjnych, centrów logistycznych lub innych gałęzi zrównoważonego transportu (np. węzłów kolejowych), przejść granicznych oraz obwodnice miast i miejscowości. Na infrastrukturę towarzyszącą składają się m.in. chodniki, przejścia dla pieszych i rowerzystów, jak również wszelkie inne rozwiązania infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt, miejsca wypoczynku dla kierowców, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych, ekrany akustyczne oraz ścieżki rowerowe - rozumiane jako droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowym.

W ramach Działania 4.3 Drogi powiatowe, typ projektu B Bezpieczeństwo na drogach, w tym budowa obiektów przeznaczonych do nauki dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego wspierane będą   punktowe inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz inwestycje zwiększające bezpieczeństwo pieszych jak np. budowa lub przebudowa przejść dla pieszych, likwidacja punktów kolizyjnych poprzez przebudowę skrzyżowań w tym np. budowę pasów do lewoskrętu lub rond w miejsce skrzyżowań, budowa zatok autobusowych. 
Możliwa będzie również budowa obiektów przeznaczonych do nauki dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia z zakresu ruchu pieszych, a także nauki jazdy na rowerze, motorowerze, czy alternatywnymi środkami transportu (hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagające ruch).

Serdecznie zapraszam do składania wniosków! To bardzo ważna część tego ogromnego projektu jakim jest program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Łączna pula środków to ponad 71 milionów złotych. To szansa dla naszych małych ojczyzn na poprawę bezpieczeństwa i edukację dzieci i młodzieży z obszaru ruchu drogowego

Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

– zachęca marszałek Małopolski Witold Kozłowski 

 

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w ramach naborów będą mogły być samorządy powiatów. 

Pula środków

W ramach typu projektu A: 62 655 600,00 zł
W ramach typu projektu B: 8 560 903,15 zł

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 25 stycznia do 29 marca 2024 r. do godz. 15:00, w systemie elektronicznym IGA dostępnym pod adresem: iga.malopolska.pl 

Więcej informacji

Regulamin naboru wraz z załącznikami znajdziesz  do 4.3A TUTAJ i do 4.3B TUTAJ
Przypomnijmy, dotychczas w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 oddano do użytku 241,84 km nowych lub zmodernizowanych dróg.