Kryteria wyboru projektów

Każdy wniosek o dotację przechodzi najpierw weryfikację w zakresie warunków formalnych, a następnie kierowany jest do oceny. Ocena wniosków dokonywana jest według kryteriów wyboru projektów. Kryteria są zatwierdzane przez Komitet Monitorujący program. Pozytywna ocena wniosku otwiera drogę do uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich.

Kryteria dla działań w Programie

Zatwierdzone - na posiedzeniach Komitetu Monitorującego - kryteria wyboru projektów dla działań w programie fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Dokumenty

pdf

54 strony

781.35 KB

Obowiązujący od
13.03.2024

pdf

50 strony

820.59 KB

Obowiązujący od
14.06.2023

pdf

26 strony

609.41 KB

Obowiązujący od
19.10.2023