Działanie 5.19 Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska, typ projektu A Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 5 Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działanie 5.19 Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska, typ projektu A Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska.
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • jednostki samorządu terytorialnego
 1. Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 3. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe,
 5. Organizacje pozarządowe, 
 6. Kościoły i związki wyznaniowe.

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki w ramach działania jest Województwo Małopolskie - pozostali wskazani w katalogu beneficjenci, jedynie jako partnerzy Województwa Małopolskiego.

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Transport

W ramach działania wspierany będzie rozwój zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim.

W ramach działania planuje się realizację przedsięwzięć z zakresu:

 • budowy, rozbudowy i promocji zintegrowanej sieci głównych tras rowerowych, przebiegających przez całe województwo i łączących główne jego ośrodki;
 • infrastruktury towarzyszącej, jako niedominujący element szerszego projektu z zakresu tras turystycznych.

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:

-   Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
-   Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
-   Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji
-   Analizy finansowej – sporządzonej na udostępnionym wzorze

Jak przygotować wniosek?

1.    Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
2.    Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;
3.    Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku – które zawiera wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacje, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;
4.    Zapoznaj się z informacjami nt. Systemu IGA – tj. systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
5.    Załóż konto w Systemie IGA.

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.
 
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

 

 Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Przydatne wskazówki

 1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
 3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
 4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.

Dokumenty

pdf

45 strony

923.57 KB

Obowiązujący od
26.04.2024

pdf

35 strony

790.8 KB

Obowiązujący od
08.11.2023

pdf

6 strony

768.2 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
08.11.2023

pdf

8 strony

1.14 MB

Obowiązujący od
08.11.2023

pdf

4 strony

419.33 KB

Obowiązujący od
08.11.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

90%

Pula środków na nabór

106 871 343,00 zł

Data naboru

Start

09.11.2023

Koniec

31.12.2025

Termin rozstrzygnięcia

maj 2026 r.
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.05.19-IZ.00-032/23