5.4 Infrastruktura szkoleniowa, typ projektu A. Wsparcie infrastruktury typu fablab

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 5, Działania 5.4 Infrastruktura szkoleniowa, typ projektu A. wsparcie Infrastruktury typu fablab
Spis treści

Wyniki oceny

Informacja na temat złożonych wniosków

14.02.2024 r., zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 05.04 Infrastruktura szkoleniowa typ projektu A. wsparcie Infrastruktury typu fablab.

W okresie trwania naboru nr FEMP.05.04-IP.01-036/23 zarejestrowano 12 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota dofinansowania: 89 872 731,31 zł.

Stopień wykorzystania alokacji przeznaczonej na nabór: 224,69%
 

pdf

546.58 KB

Obowiązujący od
15.02.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerstwa
 • służby publiczne

Instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, uczelnie

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Nauka i edukacja

W ramach naboru realizowane będzie wsparcie infrastruktury specjalistycznej i wyposażenia innowacyjnych pracowni/ laboratoriów typu fablab. Będą to kreatywne przestrzenie, dostępne dla osób indywidualnych, szkół i placówek oświatowych, jak i przedstawicieli instytucji rozwojowych i edukacyjnych z regionu. Przestrzenie typu fablab powinny służyć przede wszystkim podnoszeniu kompetencji zawodowych mieszkańców regionu zgodnie z potrzebami rynku pracy poprzez m.in.:

 • prototypowanie i kreowanie pomysłów,
 • organizację spotkań networkingowych dla osób chcących dzielić się pasją do budowania, projektowania oraz dzielenia się z innymi wiedzą i doświadczeniem,
 • organizację warsztatów, szkoleń, usług doradczych, informacyjnych dedykowanych określonym grupom odbiorców zainteresowanych konkretnym tematem twórczym,
 • promowanie nowoczesnych technologii,
 • promowanie kształcenia przez całe życie.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie przygotowane zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne - szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek.
 5. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski należy składać od 06.12.2023 r. do 14.02.2024 r. do godz. 15:00.

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty

pdf

65 strony

898.23 KB

Obowiązujący od
24.01.2024

pdf

38 strony

859.68 KB

Obowiązujący od
05.12.2023

pdf

9 strony

506.63 KB

Obowiązujący od
05.12.2023

zip

407.06 KB

Obowiązujący od
05.12.2023

pdf

30 strony

1.08 MB

Obowiązujący od
05.12.2023

pdf

17 strony

509.04 KB

Obowiązujący od
05.12.2023

pdf

1 strony

381.81 KB

Obowiązujący od
24.01.2024

pdf

4 strony

410 KB

Obowiązujący od
05.12.2023

pdf

49 strony

910.39 KB

Obowiązujący od
05.12.2023

zip

571.38 KB

Obowiązujący od
05.12.2023

pdf

10 strony

881.41 KB

Obowiązujący od
05.12.2023

pdf

2 strony

201.63 KB

Obowiązujący od
05.12.2023

pdf

3 strony

427.92 KB

Obowiązujący od
05.12.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Minimalna wartość projektu

4 500 000,00 zł

Maksymalny procent dofinansowania

85 %

Pula środków na nabór

39 997 800,00 zł

Data naboru

Start

06.12.2023

Koniec

14.02.2024

Termin rozstrzygnięcia

Lipiec 2024
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Referat Informacji i Analiz
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.05.04-IP.01-036/23