6.5 Wsparcie na rzecz równouprawnienia oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.5 Wsparcie na rzecz równouprawnienia oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym.
Spis treści

Wyniki oceny

pdf

2 strony

131.7 KB

Obowiązujący od
27.02.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerstwa
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Rodzaj pomocy

 • konkurencyjny

Na co

 • Rynek pracy i osoby bezrobotne

Zaplanowane wsparcie ma na celu wdrożenie praktycznych rozwiązań dotyczących zwiększenia w Małopolsce dostępności podmiotów prowadzących zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 instytucjonalne formy opieki (tj. żłobki, kluby dziecięce), które umożliwią rodzicom i opiekunom prawnym małych dzieci z niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością łączenie życia zawodowego z prywatnym i utrzymanie zatrudnienia lub wejście lub powrót na rynek pracy.

Wsparcie może dotyczyć wyłącznie dostosowania istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych na terenie Małopolski. Wnioskodawca musi posiadać wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych dotyczący placówki w której planuje dostosować miejsca opieki. Placówka, w której dostosowywane są istniejące miejsca opieki musi funkcjonować przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wsparcie finansowe może zostać przeznaczone na dostosowanie opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb i stopnia niedostosowania placówki.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 • Wniosek o dofinansowanie projektu
 • Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych - załącznik nr 11 do Regulaminu

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak przygotować wniosek.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów – poznaj założenia naboru.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Punktem Informacyjnym oraz organizatorem naboru – oni udzielą wszystkich informacji i odpowiedzą na nieścisłości.
 5. Załóż konto w systemie IGA.

Jak składać wniosek

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty

pdf

78 strony

654.71 KB

Obowiązujący od
17.01.2024

pdf

26 strony

632.81 KB

Obowiązujący od
17.01.2024

pdf

12 strony

420.44 KB

Obowiązujący od
17.01.2024

pdf

83 strony

1001.87 KB

Obowiązujący od
17.01.2024

pdf

13 strony

292.71 KB

Obowiązujący od
17.01.2024

pdf

2 strony

130.56 KB

Obowiązujący od
17.01.2024

pdf

16 strony

306.23 KB

Obowiązujący od
17.01.2024

pdf

78 strony

697.04 KB

Obowiązujący od
17.01.2024

docx

32 strony

189.55 KB

Obowiązujący od
17.01.2024

pdf

17 strony

236.04 KB

Obowiązujący od
17.01.2024

pdf

10 strony

227.92 KB

Obowiązujący od
17.01.2024

pdf

4 strony

164.27 KB

Obowiązujący od
17.01.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalna wartość projektu

500 000,00 zł

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

3 921 264,92 zł

Data naboru

Start

17.01.2024

Koniec

27.02.2024

Termin rozstrzygnięcia

czerwiec 2024 r.
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
Polska
Osoba do kontaktu:
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.05-IP.02-001/24