Działanie 8.6 Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (typ A, B, C)

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 8, Działania 8.6 Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, typ A. Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, typ B. Wsparcie opiekunów nieformalnych, typ C. Dostosowanie infrastruktury do zakresu świadczonych usług
Spis treści

Wyniki oceny

Aktualizacja listy złożonych wniosków

W związku z uwzględnieniem reklamacji, złożonej w trybie przewidzianym w podrozdziale 2.4 Regulaminu wyboru projektów, nastąpiła aktualizacja listy złożonych wniosków.

W ramach naboru nr FEMP.08.06-IP.01-029/24 złożono 19 wniosków o dofinansowanie. Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 141 034 644,07 PLN, co stanowi 260,77% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

pdf

408.9 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

Lista złożonych wniosków

5 czerwca 2024 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr FEMP.08.06-IP.01-029/24 w ramach Działania 8.6 Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, Typy projektów A. Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, B. Wsparcie opiekunów nieformalnych oraz C. Dostosowanie infrastruktury do zakresu świadczonych usług.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 18 wniosków o dofinansowanie projektu.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 115 370 217,00 PLN, co stanowi 213,32 % alokacji przewidzianej w ramach konkursu.

pdf

406.26 KB

Obowiązujący od
06.06.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerstwa
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Aktywizacja społeczna i zwalczanie ubóstwa

W ramach typu A przewiduje się realizację projektów, które umożliwią osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu bezpieczne funkcjonowanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania, obejmujących zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania (np. sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenckie) lub poprzez usługi w ramach dziennych domów pomocy społecznej, klubów seniora, rodzinnych domów pomocy (w rozumieniu Ustawy o pomocy społecznej oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra właściwym w tym zakresie). 

W ramach typu B realizowane będą działania wspierające opiekunów nieformalnych osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, (np. poprzez uruchomienie centrów wsparcia opiekunów). 

W ramach typu C będą realizowane projekty infrastrukturalne, komplementarne wobec zakresu typów A, B. 

Typy projektów (A, B, C) mogą być łączone. 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu.
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.3 Regulaminu wyboru projektów. 

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski i wymagane załączniki należy składać od 12.04.2024 r. do 05.06.2024 r. do godz. 15:00.

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty

pdf

82 strony

1.03 MB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

54 strony

935.53 KB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

16 strony

481.22 KB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

91 strony

1.39 MB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

18 strony

599.05 KB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

77 strony

2.63 MB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

71 strony

2.44 MB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

35 strony

1.06 MB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

10 strony

912.79 KB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

3 strony

204.6 KB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

3 strony

428.63 KB

Obowiązujący od
10.04.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

95 %

Pula środków na nabór

54 083 041,66 PLN

Data naboru

Start

12.04.2024

Koniec

05.06.2024

Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Punkt Kontaktowy
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.08.06-IP.01-029/24