Działanie 1.6 Cyfrowe rozwiązania w e-administracji, typ projektu A

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działania 1.6 Cyfrowe rozwiązania w e-administracji, typ projektu A E-administracja i otwarte zasoby.
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

  • administracja publiczna
  • jednostki samorządu terytorialnego

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Wnioskodawców/ Beneficjentów szczegółowych:

1)    Jednostki Samorządu Terytorialnego; 

O dofinansowanie projektu może ubiegać się wyłącznie Województwo Małopolskie.

Sposób wyboru projektów

  • niekonkurencyjny

Na co

  • Badania i rozwój

Nabór obejmuje projekt pt. „System komunikacji teletechnicznej Województwa Małopolskiego”, którego Wnioskodawcą jest Województwo Małopolskie.

Projekt składany w ramach naboru musi być zgodny z zapisami FEM 2021-2027, SzOP FEM 2021-2027 oraz z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – w obrębie Priorytetu 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działania 1.6 Cyfrowe rozwiązania w e-administracji, typ projektu A E-administracja i otwarte zasoby.

W ramach działania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące rozwojowi elektronicznej administracji, w szczególności poprzez wdrażanie i upowszechnianie e-usług publicznych (usługi administracji dla biznesu (A2B) i obywateli (A2C) oraz usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), w celu zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do zasobów i usług publicznych.

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny oraz Załączniku do ogłoszenia pn. „Wykaz informacji specyficznych i załączników do wniosku o dofinansowanie”.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:

-  Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
-  Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
-  Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji
-  Analizy finansowej – sporządzonej na udostępnionym wzorze

Jak przygotować wniosek?

1.    Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;

2.    Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;

3.    Zapoznaj się z Załącznikiem do ogłoszenia pn. „Wykaz informacji specyficznych i załączników do wniosku o dofinansowanie” – poznaj założenia naboru;

4.    Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku oraz Instrukcję przygotowania wniosku o dofinansowanie w Systemie IGA – które zawiera wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacje, które są niezbędne...

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

 Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przydatne wskazówki

  1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
  3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
  4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.
  5. Umowa o dofinansowanie projektu, Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu oraz Porozumienie o dofinansowaniu Projektu zostały przyjęte Uchwałą Nr 2279/23 ZWM z dnia 28 listopada 2023 r., z późn. zm.

Dokumenty

pdf

40 strony

545.09 KB

Obowiązujący od
07.05.2024

pdf

4 strony

414.82 KB

Obowiązujący od
07.05.2024

pdf

6 strony

767.7 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
07.05.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

6 800 000,00 zł

Data naboru

Start

07.05.2024

Koniec

31.05.2024

Termin rozstrzygnięcia

Październik 2024 r.
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.01.06-IZ.00-041/24