Działanie 1.15 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, typ projektu D.

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działania 1.15 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, typ projektu D. Działania koordynacyjne w obszarze umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki oraz wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje wspierające biznes
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia
 • partnerstwa

Jedynym Wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Sposób wyboru projektów

 • niekonkurencyjny

Na co

 • Otoczenie biznesu

W ramach typu projektu D realizowany będzie projekt o charakterze koordynacyjnym, w obszarze umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki oraz wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie.

Projekt ma na celu zapewnienie spójnego przekazu oferty gospodarczej Małopolski, zintegrowanie instytucji i organizacji oferujących wsparcie dla MŚP w skali całego regionu oraz tworzenie spójnych programów i działań informacyjnych wspierających przedsiębiorstwa.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie przygotowane zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektu

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski i wymagane załączniki należy składać od 12.06.2024 r. do 12.07.2024 r. do godz. 15:00.

Dokumenty

pdf

49 strony

943.81 KB

Obowiązujący od
11.06.2024

pdf

31 strony

659.73 KB

Obowiązujący od
11.06.2024

pdf

29 strony

905.56 KB

Obowiązujący od
11.06.2024

pdf

10 strony

509.43 KB

Obowiązujący od
11.06.2024

pdf

2 strony

375.93 KB

Obowiązujący od
11.06.2024

pdf

6 strony

432.18 KB

Obowiązujący od
11.06.2024

pdf

52 strony

821.58 KB

Obowiązujący od
11.06.2024

pdf

2 strony

199.83 KB

Obowiązujący od
11.06.2024

pdf

3 strony

427.94 KB

Obowiązujący od
11.06.2024

zip

1004.13 KB

Obowiązujący od
11.06.2024

zip

2.67 MB

Obowiązujący od
11.06.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85 %

Pula środków na nabór

8 913 359,47 zł

Data naboru

Start

12.06.2024

Koniec

12.07.2024

Termin rozstrzygnięcia

wrzesień 2024r.
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Punkt Kontaktowy
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.01.15-IP.01-048/24