Działanie 6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego, typ C. Dwujęzyczny maluch

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego , Typ C. Dwujęzyczny maluch
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Nauka i edukacja

Wsparcie w tym działaniu ukierunkowane jest na wsparcie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie województwa małopolskiego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkołach, i prowadzić powinno do podniesienia jakości edukacji przedszkolnej.

W ramach projektów podejmowane będą działania mające na celu wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w małopolskich OWP i stworzenie sieci dwujęzycznych przedszkoli w szczególności na obszarach wiejskich i w małych miastach. Celem realizowanych projektów będzie wzrost umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie praktycznego posługiwania się językiem angielskim
 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.3 Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny.

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski i wymagane załączniki należy składać od 27.06.2024 r. do 20.09.2024 r. do godz. 15:00.

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty

pdf

88 strony

1.29 MB

Obowiązujący od
26.06.2024

pdf

25 strony

624.21 KB

Obowiązujący od
26.06.2024

pdf

16 strony

501.22 KB

Obowiązujący od
26.06.2024

pdf

96 strony

1.36 MB

Obowiązujący od
26.06.2024

pdf

13 strony

564.44 KB

Obowiązujący od
26.06.2024

pdf

61 strony

1.02 MB

Obowiązujący od
26.06.2024

pdf

54 strony

740.51 KB

Obowiązujący od
26.06.2024

pdf

23 strony

550.57 KB

Obowiązujący od
26.06.2024

pdf

10 strony

567.22 KB

Obowiązujący od
26.06.2024

pdf

3 strony

210.56 KB

Obowiązujący od
26.06.2024

pdf

3 strony

433.84 KB

Obowiązujący od
26.06.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

90%

Pula środków na nabór

45 598 238,33 PLN

Data naboru

Start

27.06.2024

Koniec

20.09.2024

Termin rozstrzygnięcia

marzec/kwiecień 2025 r.
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Punkt Kontaktowy
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.09-IP.01-049/24